آیین نامه‌ها و فرم‌ها- اداره امور پشتیبانی پایان نامه ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۱۵ مورد از کل ۱۵ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
فرم کرسی نظریه پردازیاداره امور پشتیبانی پایان نامه ها
جدول اطلاعات کرسی های ترویجیاداره امور پشتیبانی پایان نامه ها
صورتجلسه دفاع از پروپوزال دکتری تخصصیاداره امور پشتیبانی پایان نامه ها
فرم پروپوزال دانشجویان کارشناسی ارشداداره امور پشتیبانی پایان نامه ها
فرم پروپوزال دانشجویان دکتریاداره امور پشتیبانی پایان نامه ها
فرم درخواست مهلت ارائه مقاله دانشجویان مقطع دکتری تخصصیاداره امور پشتیبانی پایان نامه ها
فرم درخواست مهلت ارائه مقاله دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد و دکتری حرفه ایاداره امور پشتیبانی پایان نامه ها
فرم معرفی دانشجویان به مراکز آزمایشگاهی و پرداخت کمک هزینه پایان نامه هااداره امور پشتیبانی پایان نامه ها
فرم تائید مقاله برای صدور مجوز دفاع و تسویه حساب دانشجویان دکتریاداره امور پشتیبانی پایان نامه ها
درخواست تمدید پایان نامه و رسالهاداره امور پشتیبانی پایان نامه ها
فرم ساختار بانک اطلاعات، پایان‌نامه‌های کارشناسی‌ارشد و رساله‌های دکتری(word)اداره امور پشتیبانی پایان نامه ها
فرم تعهد نامه اصالت رسالهاداره امور پشتیبانی پایان نامه ها
فرم ارائه سمینار پیشرفت کار تدوین رساله دکتریاداره امور پشتیبانی پایان نامه ها
فرم درخواست هزینه رفت و آمد اساتید مدعو شرکت کننده در جلسات دفاعاداره امور پشتیبانی پایان نامه ها
تعهدنامه دانش آموختگان مقطع دکتریاداره امور پشتیبانی پایان نامه ها