آیین نامه‌ها و فرم‌ها- آیین نامه پژوهشی

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۶۶ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
راهنمای ورود به سامانه پژوهشیار دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی (علوم پزشکی، روانشناسی بالینی و دامپزشکی)اداره امور پشتیبانی پایان نامه ها
راهنمای تایید ظرفیت اساتید در سامانه پژوهشیاراداره امور پشتیبانی پایان نامه ها
راهنمای ورود به سامانه پژوهشیار جهت تصویب پروپوزال و دفاع دانشجویان دکتری تخصصی (رشته های غیر پزشکی)اداره امور پشتیبانی پایان نامه ها
راهنمای ورود به سامانه پژوهشیار جهت تصویب پروپوزال و دفاع دانشجویان در مقطع کارشناسی ارشد (رشته های غیر پزشکی)اداره امور پشتیبانی پایان نامه ها
دستورالعمل تعداد مجاز راهنمایی و مشاوره پایان نامه های کارشناسی ارشد و رساله های دکتری تخصصی غیر پزشکیاداره امور پشتیبانی پایان نامه ها
آئین نامه تشکیل کرسی های نظریه پردازی تخصصی و ترویجی دانشگاهاداره امور پشتیبانی پایان نامه ها
بخشنامه شماره ۱۰/۷۹۵۳۴ مورخ ۹۸/۱۲/۷ در خصوص دفاع از رساله دکتری تخصصی دانشگاه آزاد اسلامیاداره امور پشتیبانی پایان نامه ها
فهرست نشریات دارای امتیاز دانشگاه آزاد اسلامی (شهریور ۱۴۰۰)اداره امور پژوهشی
متمم بخشنامه شماره ۱۰/۷۹۵۳۴ مورخ ۹۸/۱۲/۷ درخصوص شرایط دفاع و پیش دفاعاداره امور پشتیبانی پایان نامه ها
متمم بخشنامه شماره ۱۰/۷۹۵۳۴ مورخ ۹۸/۱۲/۷ در خصوص دفاع از رساله دکتری تخصصی دانشگاه آزاد اسلامیاداره امور پشتیبانی پایان نامه ها
بخشنامه ماموریت مطالعاتی در دانشگاه هااداره امور پژوهشی
فهرست مجلات و انتشارات جعلی و نامعتبر دانشگاه آزاد اسلامی تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۳اداره امور پژوهشی
حمایت مالی از پایان نامه های کارشناسی ارشد و رساله دکتری تخصصیاداره امور پشتیبانی پایان نامه ها
مدارک مورد نیاز جهت تسویه حساب دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد و دکتری تخصصیاداره امور پشتیبانی پایان نامه ها
شیوه نامه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشداداره امور پشتیبانی پایان نامه ها
حق جذب سرآمدان علمیاداره امور پژوهشی
شیوه نامه ارزیابی و پرداخت جایزه چاپ مقالات علمیاداره امور پژوهشی
شیوه نامه ارزیابی و رتبه بندی آزمایشگاه هامدیریت پشتیبانی آزمایشگاهها، کارگاهها و مراکز تحقیقاتی
فلوچارت دریافت خدمات آزمایشگاهی و کمک هزینه پایان نامه هامدیریت پشتیبانی آزمایشگاهها، کارگاهها و مراکز تحقیقاتی
ابلاغ فرآیند دریافت خدمات آزمایشگاهی و بهره مندی از کمک هزینه پایان نامهمدیریت پشتیبانی آزمایشگاهها، کارگاهها و مراکز تحقیقاتی