اداره امور کارآفرینی،توسعه و انتقال فناوری

سید محمد موسوی
مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی کارآفرینی بین الملل
سمت : رئیس اداره کارآفرینی، توسعه و انتقال فناوری


شرح وظایف:
- بررسی، تصویب و انجام کلیه امور مربوط به طرح‌های پژوهشی درون‌دانشگاهی اعضاء هیأت علمی.
- بررسی، تأیید و انجام کلیه امور مربوط به تصویب و اجرای طرح‌های پژوهشی برون‌دانشگاهی.
- ایجاد ارتباط با وزارتخانه‌ها، سازمانها و مراکز علمی و صنعتی جهت دریافت اولویت‌های پژوهشی متناسب با استعدادها و توانمندیهای واحد و ارجاع اولویت های پژوهشی و پروژه‌های پیشنهادی به اعضاء هیأت علمی و دانشجویان.
- همکاری در زمینه توسعه فرهنگ تجاری‌سازی نتایج تحقیقات و اجرایی کردن آن.
- انعقاد تفاهم‌نامه‌های همکاری پژوهشی با دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی و صنعتی.
- بررسی و انعقاد قراردادهای حمایت دانشجویی توسط سازمان‌ها و مراکز پژوهشی و شرکت‌های دولتی.
- ایجاد ارتباط با مراکز کارآموزی و معرفی دانشجویان جهت انجام کارآموزی و کارورزی به مراکز.
- انجام امور مربوط به ثبت اختراعات دانشجویان و اعضاء هیأت علمی واحد.
- هماهنگی و انجام امور مربوط به برگزاری همایش‌ها و کنفرانس‌های علمی در واحد.
- هماهنگی و همکاری در برگزاری مسابقات علمی و پژوهشی در واحد.
- همکاری در انعقاد قراردادهای آموزشی با سایر دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی جهت ارائه دروس آزمایشگاهی یا کارگاهی دانشجویان.
- همکاری در برگزاری نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری واحد در مناسبت‌های خاص.
- همکاری در راه‌اندازی و تأسیس مراکز تحقیقاتی، پژوهشکده‌ها و مراکز رشد فناوری در واحد.
- انجام امور مربوط به قراردادها، دستورالعمل ها، امور پژوهشی و ارائه راهنمائی های لازم به دانشجویان دکتری پژوهش محور .
- انجام امور پژوهشی شرکت تیم های دانشجویی در مسابقات علمی خارج از واحد.
- دریافت گزارشات دوره ای عملکرد مراکز تحقیقاتی و ارائه به مراجع بالادستی و تصویب کننده.


 
شماره تماس: 44865151 داخلی 3161