مدیریت برنامه ریزی، اعتبارات پژوهشی و علم سنجی

 

حسین بهرامی
مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی کارآفرینی بین الملل
سمت: مدیریت اداره برنامه ریزی، اعتبارات پژوهشی و علم سنجیشرح وظایف:

- برنامه ریزی و تنظیم بودجه پژوهشی واحد با هماهنگی ادارات کل حوزه ستادی معاونت پژوهش و فناوری
- نظارت بر حسن اجرای بخشنامه ها، آئین نامه ها و سیاستگذاری های پژوهشی واحد
- نظارت بر اجرای دقیق امور پژوهشی در دانشکده های تابعه با هماهنگی ادارات کل حوزه ستادی
- تدوین و اجرای برنامه های پژوهشی در راستای ارتقاء رتبه علمی واحد در ارزیابی های داخلی و بین المللی.
- هماهنگی و نظارت بر تهیه بانک اطلاعاتی پژوهشی اساتید با همکاری دانشکده ها 
- گزارش عملکرد پژوهشی از لحاظ کمی و کیفی مطابق آیین‌نامه‌ها و استانداردهای موجود
- ارزیابی و نظارت بر اجرای برنامه پایش دانشگاه آزاد اسلامی

 

تلفن تماس: 44865134 داخلی 3155