نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۰ مورد.
عنواندانلود فایل
 
فرم ارزیابی گزارش نهایی طرح پژوهشی
فرم ارزیابی گزارش میانی طرح پژوهشی
فرم خام تفاهم نامه فی مابین واحد علوم و تحقیقات و سازمان های بیرونی
فرم پیشنهاد طرح پژوهشی شماره صفر
فرم سخنرانی مربوط به نتایج طرحهای پژوهشی
آئین نامه و دستورالعمل برگزاری همایش های علمی - پژوهشی
فرم ارزیابی طرح پژوهشی
طرحنامه ویژه کرسی های نقد
فرم داوری طرح پیشنهادی شرکت در مسابقات علمی - پژوهشی داخل کشور
طرحنامه شرکت در مسابقات
طرحنامه ویژه کرسی های نظریه پردازی
فرمهای شرکت در مسابقات
آئین نامه طرح های پژوهشی 94
فرم پیشنهاد طرح پژوهشی شماره صفر
طرحنامه برگزاری همایش ها، سمینارها و کنگره ها
طرحنامه برگزاری نمایشگاه
طرح نامه برگزاری مسابقات، نمایشگا هها و جشنواره ها و شرکت در مسابقات خارج از کشور
قرارداد اجرای طرح پژوهشی
طرح توجیهی تاسیس مراکز تحقیقاتی به همراه فرم برنامه راهبردی
طرحنامه ویژه کرسی های نوآوری