نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۸۴ مورد.
عنواندانلود فایل
 
فرم درخواست جایزه مقالات
درخواست صدور معرفی نامه انگلیسی
فرم پروپوزال دانشجویان دکتری
فرم پژوهانه
فرم مجوز خروج از کشور
کنفرانسهای داخلی
فرمهای ضمیمه بخشنامه فرصت مطالعاتی
کنفرانسهای خارجی
فرم ارزیابی گزارش نهایی طرح پژوهشی
فرم ارزیابی گزارش میانی طرح پژوهشی
فرم خام تفاهم نامه فی مابین واحد علوم و تحقیقات و سازمان های بیرونی
فرم پروپوزال دانشجویان کارشناسی ارشد
فرم پیشنهاد طرح پژوهشی شماره صفر
فرم سخنرانی مربوط به نتایج طرحهای پژوهشی
فرم درخواست مهلت ارائه مقاله دانشجویان مقطع دکتری تخصصی
راهنمای مدیر سامانه مجلات
فرم درخواست مهلت ارائه مقاله دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد و دکتری حرفه ای
فرم معرفی دانشجویان به مراکز آزمایشگاهی و پرداخت کمک هزینه پایان نامه ها
فرم تائید مقاله برای صدور مجوز دفاع و تسویه حساب دانشجویان دکتری
آئین نامه و دستورالعمل برگزاری همایش های علمی - پژوهشی