آیین نامه‌ها و فرم‌ها- اداره امور پشتیبانی پایان نامه ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۱ مورد.
عنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
فهرست مجلات نامعتبر به روزرسانی دی ۹۸اداره امور پشتیبانی پایان نامه ها
اطلاعیه مربوط به شرایط و آخرین مهلت دفاع در نیمسال اول ۹۹-۹۸اداره امور پشتیبانی پایان نامه ها
فهرست مجلات دارای اعتبار دانشگاه آزاد اسلامی (شهریور ۹۸)اداره امور پشتیبانی پایان نامه ها
تائید و توشیح پروپوزالاداره امور پشتیبانی پایان نامه ها
لزوم ارائه رونوشت دعوتنامه اساتیداداره امور پشتیبانی پایان نامه ها
حمایت مالی از پایان نامه های کارشناسی ارشد و رساله دکتری تخصصیاداره امور پشتیبانی پایان نامه ها
نحوه تائید و ارسال پروپوزال توسط دانشکده هااداره امور پشتیبانی پایان نامه ها
مدارک مورد نیاز جهت تسویه حساب دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد و دکتری تخصصیاداره امور پشتیبانی پایان نامه ها
شیوه نامه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشداداره امور پشتیبانی پایان نامه ها
نحوه ارائه مقاله جهت انجام دفاع، تخصیص نمره و تسویه حساباداره امور پشتیبانی پایان نامه ها
بخشنامه نحوه آدرس دهی مقالاتاداره امور پشتیبانی پایان نامه ها
شرایط همکاری اساتید عضو هیات علمی که از رساله دکتری خود دفاع نموده انداداره امور پشتیبانی پایان نامه ها
اضافه نمودن استاد راهنما و مشاور دیگر بعد از تصویب نهایی پروپوزالاداره امور پشتیبانی پایان نامه ها
بخشنامه نظارت بر جلسات دفاعاداره امور پشتیبانی پایان نامه ها
تاکید بر لزوم اجرای ضوابط بخشنامه های مربوط به ظرفیت پذیرش اساتیداداره امور پشتیبانی پایان نامه ها
ارائه فایل کامل منابع مورد استفاده در پایان نامه علاوه بر CD پایان نامه و رسالهاداره امور پشتیبانی پایان نامه ها
نکاتی مهم در برگزاری جلسه دفاع دانشجویان ارشد و دکتریاداره امور پشتیبانی پایان نامه ها
لزوم برگزاری جلسه پیش دفاع دانشجویان مقطع دکتریاداره امور پشتیبانی پایان نامه ها
اعلام شرایط احراز استادان راهنما و مشاور پایان نامه ها (دانشجویان دکتری)اداره امور پشتیبانی پایان نامه ها
لزوم تکمیل مندرجات فرم پروپوزال دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتریاداره امور پشتیبانی پایان نامه ها