آیین نامه‌ها و فرم‌ها- آیین نامه پژوهشی

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۶۱ تا ۸۰ مورد از کل ۱۱۱ مورد.
عنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
نکاتی مهم در برگزاری جلسه دفاع دانشجویان ارشد و دکتریاداره امور پشتیبانی پایان نامه ها
بخشنامه حق الزحمه مجلات علمی غیر فارسیاداره انتشارات علمی - مجلات
بخشنامه متمم تفاهم نامه با SIDاداره انتشارات علمی - مجلات
لزوم برگزاری جلسه پیش دفاع دانشجویان مقطع دکتریاداره امور پشتیبانی پایان نامه ها
بخشنامه نحوه اعطای امتیازات پژوهشی مجلات علمی دانشگاهاداره انتشارات علمی - مجلات
بخشنامه فرآیند اخذ امتیاز پژوهشی مجلات علمی دانشگاهاداره انتشارات علمی - مجلات
بخشنامه رعایت بندهای شش گانه برای ارسال مدارک به وزارت علوماداره انتشارات علمی - مجلات
بخشنامه نمایه کردن مجلات در پایگاه های معتبر بین المللیاداره انتشارات علمی - مجلات
اعلام شرایط احراز استادان راهنما و مشاور پایان نامه ها (دانشجویان دکتری)اداره امور پشتیبانی پایان نامه ها
لزوم تکمیل مندرجات فرم پروپوزال دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتریاداره امور پشتیبانی پایان نامه ها
لزوم استفاده از فرم پروپوزال جدید موجود در سایت معاونت پژوهش و فناوریاداره امور پشتیبانی پایان نامه ها
حق الزحمه داوری مقالات در مجلات علمی دانشگاه آزاد اسلامیاداره انتشارات علمی - مجلات
نحوه داوری مقالات مجلات علمیاداره انتشارات علمی - مجلات
گرنت معاونت محترم علمی و فنآوری ریاست جمهوری به مجلاتاداره انتشارات علمی - مجلات
رتبه مجلات علمیاداره انتشارات علمی - مجلات
حداقل الزامات کیفی برای اعتبار بخشی به مجلاتاداره انتشارات علمی - مجلات
چگونگی و شرایط تغییر مجلات به دوفصلنامهاداره انتشارات علمی - مجلات
تبیین وتفکیک وظایف مراجع ذیربط در خصوص انتشار مجلات وکتب علمیاداره انتشارات علمی - مجلات
پرسشنامه نشریات عمومیاداره انتشارات علمی - مجلات
پرداخت حق الزحمه مجلاتاداره انتشارات علمی - مجلات