آیین نامه‌ها و فرم‌ها- آیین نامه پژوهشی

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۲۱ تا ۴۰ مورد از کل ۱۱۱ مورد.
عنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
شرایط دریافت جایزه چاپ مقاله و نحوه آدرس دهیاداره امور پژوهشی
آئین نامه اعطای پژوهانه به اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی (پس از دریافت شیوه نامه اجرایی، اطلاع رسانی خواهد شد.)اداره انتشارات علمی - مجلات
آئین نامه تشویق مقالات دانشگاهاداره امور پژوهشی
شیوه نامه ایجاد و حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیاندفتر ارتباط با صنعت، توسعه فناوری و کارآفرینی
بخشنامه چاپ و ارسال منظم نشریات علمیاداره انتشارات علمی - مجلات
بخشنامه ارسال مدارک نشریات علمی به صورت الکترونیکی به سایت وزارت علوم تحقیقات و فناوریاداره انتشارات علمی - مجلات
شرایط همکاری اساتید عضو هیات علمی که از رساله دکتری خود دفاع نموده انداداره امور پشتیبانی پایان نامه ها
اطلاعیه پایگاه استنادی علوم جهان اسلام در خصوص گزارشهای استنادی نشریاتاداره انتشارات علمی - مجلات
بخشنامه شرکت در مسابقات و جشنواره های علمی و پژوهشیدفتر ارتباط با صنعت، توسعه فناوری و کارآفرینی
بخشنامه حق الزحمه طرح پژوهشیدفتر ارتباط با صنعت، توسعه فناوری و کارآفرینی
فرم قرارداد طرح های پژوهشیدفتر ارتباط با صنعت، توسعه فناوری و کارآفرینی
منشور و موازین اخلاق پژوهشدفتر ارتباط با صنعت، توسعه فناوری و کارآفرینی
آئین نامه تکمیلی حمایت از اختراعاتدفتر ارتباط با صنعت، توسعه فناوری و کارآفرینی
اشتراک گذاری امکانات آزمایشگاهی و کارگاهی بین واحدهامدیریت پشتیبانی آزمایشگاهها، کارگاهها و مراکز تحقیقاتی
مجوز خرید تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهیمدیریت پشتیبانی آزمایشگاهها، کارگاهها و مراکز تحقیقاتی
آئین نامه تشکیل معاونت استعدادهای درخشان باشگاهباشگاه پژوهشگران جوان
آئین‌نامه اعطای تسهیلات و امتیازات به اعضاءباشگاه پژوهشگران جوان
برگزاری کارگاههای علمی - پژوهشیدفتر ارتباط با صنعت، توسعه فناوری و کارآفرینی
روش اجرائی اطلاع رسانی و تبلیغاتباشگاه پژوهشگران جوان
دستورالعمل اجرائی تخصیص تسهیلات باشگاه پژوهشگران جوان