نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۱۱۰ مورد.
عنواندستهدانلود فایل
  
تائید و توشیح پروپوزالاداره امور پشتیبانی پایان نامه ها
لزوم ارائه رونوشت دعوتنامه اساتیداداره امور پشتیبانی پایان نامه ها
حمایت مالی از پایان نامه های کارشناسی ارشد و رساله دکتری تخصصیاداره امور پشتیبانی پایان نامه ها
شرایط همکاری اساتید غیر هیات علمی در پایان نامه هااداره امور پشتیبانی پایان نامه ها
اطلاعیه دفاع در نیمسال اول ۹۷-۹۶اداره امور پشتیبانی پایان نامه ها
نحوه تائید و ارسال پروپوزال توسط دانشکده هااداره امور پشتیبانی پایان نامه ها
شیوه نامه انتشار کتاب های علمی و فرمهای مربوطهاداره انتشارات علمی - کتب
نشریات نامعتبراداره امور پشتیبانی پایان نامه ها
مدارک مورد نیاز جهت تسویه حساب دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد و دکتری تخصصیاداره امور پشتیبانی پایان نامه ها
شیوه نامه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشداداره امور پشتیبانی پایان نامه ها
بخشنامه نحوه پرداخت هزینه تهیه برنامه کسب و کار مراکز رشد و شرکت های دانش بنیاندفتر ارتباط با صنعت، توسعه فناوری و کارآفرینی
بخشنامه فرصت مطالعاتی دانشگاه آزاد اسلامیاداره امور پژوهشی
نحوه ارائه مقاله جهت انجام دفاع، تخصیص نمره و تسویه حساباداره امور پشتیبانی پایان نامه ها
آیین نامه پسا دکتریاداره امور پژوهشی
پشتیبانی و تشویق ثبت اختراعات دانشجویان و استادان دانشگاه های ایراندفتر ارتباط با صنعت، توسعه فناوری و کارآفرینی
آئین نامه و دستورالعمل برگزاری «همایش های علمی- پژوهشی» دانشگاه آزاد اسلامیدفتر ارتباط با صنعت، توسعه فناوری و کارآفرینی
شیوه نامه اجرایی اعطای پژوهانه به اعضای هیات علمیاداره امور پژوهشی
شرکت اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی در همایش‌های بین‌المللی معتبر خارج از کشوراداره امور پژوهشی
بخشنامه نحوه آدرس دهی مقالاتاداره امور پشتیبانی پایان نامه ها
شرایط دریافت جایزه چاپ مقاله و نحوه آدرس دهیاداره امور پژوهشی