آیین نامه‌ها و فرم‌ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۱۲۱ مورد.
عنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
فهرست مجلات نامعتبر به روزرسانی دی ۹۸اداره امور پشتیبانی پایان نامه ها
فهرست نشریه های بی اعتبار-
فرم درخواست جایزه مقالاتاداره امور پژوهشی
بخشنامه ماموریت مطالعاتی در دانشگاههااداره امور پژوهشی
اطلاعیه مربوط به شرایط و آخرین مهلت دفاع در نیمسال اول ۹۹-۹۸اداره امور پشتیبانی پایان نامه ها
فهرست مجلات دارای اعتبار دانشگاه آزاد اسلامی (شهریور ۹۸)اداره امور پشتیبانی پایان نامه ها
فهرست نشریات دارای امتیاز(شهریور ۹۸)اداره امور پژوهشی
فهرست مجلات و انتشارات جعلی و نامعتبر دانشگاه آزاد اسلامی (پژوهشگاه و شبکه های آزمایشگاهی) ۹۸/۳/۸اداره امور پژوهشی
صورتجلسه دفاع از پروپوزال دکتری تخصصیاداره امور پشتیبانی پایان نامه ها
فرم پروپوزال دانشجویان کارشناسی ارشداداره امور پشتیبانی پایان نامه ها
فرم پروپوزال دانشجویان دکتریاداره امور پشتیبانی پایان نامه ها
تائید و توشیح پروپوزالاداره امور پشتیبانی پایان نامه ها
لزوم ارائه رونوشت دعوتنامه اساتیداداره امور پشتیبانی پایان نامه ها
حمایت مالی از پایان نامه های کارشناسی ارشد و رساله دکتری تخصصیاداره امور پشتیبانی پایان نامه ها
نحوه تائید و ارسال پروپوزال توسط دانشکده هااداره امور پشتیبانی پایان نامه ها
درخواست صدور معرفی نامه انگلیسیاداره امور پژوهشی
مدارک مورد نیاز جهت تسویه حساب دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد و دکتری تخصصیاداره امور پشتیبانی پایان نامه ها
شیوه نامه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشداداره امور پشتیبانی پایان نامه ها
فرم پژوهانهاداره امور پژوهشی
فرم مجوز خروج از کشوراداره امور پژوهشی