نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۱۹۸ مورد.
عنواندستهدانلود فایل
  
فرم درخواست جایزه مقالاتاداره امور پژوهشی
تائید و توشیح پروپوزالاداره امور پشتیبانی پایان نامه ها
لزوم ارائه رونوشت دعوتنامه اساتیداداره امور پشتیبانی پایان نامه ها
حمایت مالی از پایان نامه های کارشناسی ارشد و رساله دکتری تخصصیاداره امور پشتیبانی پایان نامه ها
شرایط همکاری اساتید غیر هیات علمی در پایان نامه هااداره امور پشتیبانی پایان نامه ها
اطلاعیه دفاع در نیمسال اول ۹۷-۹۶اداره امور پشتیبانی پایان نامه ها
نحوه تائید و ارسال پروپوزال توسط دانشکده هااداره امور پشتیبانی پایان نامه ها
فرم مشخصات اثر و صاحب اثراداره انتشارات علمی (کتب)
فرد درخواست چاپ کتاب مستخرج از پایان نامهاداره انتشارات علمی (کتب)
درخواست صدور معرفی نامه انگلیسیاداره امور پژوهشی
فرم پروپوزال دانشجویان دکتریاداره امور پشتیبانی پایان نامه ها
شیوه نامه انتشار کتاب های علمی و فرمهای مربوطهاداره انتشارات علمی - کتب
نشریات نامعتبراداره امور پشتیبانی پایان نامه ها
مدارک مورد نیاز جهت تسویه حساب دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد و دکتری تخصصیاداره امور پشتیبانی پایان نامه ها
شیوه نامه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشداداره امور پشتیبانی پایان نامه ها
فرم پژوهانهاداره امور پژوهشی
فرم مجوز خروج از کشوراداره امور پژوهشی
کنفرانسهای داخلیاداره امور پژوهشی
فرمهای ضمیمه بخشنامه فرصت مطالعاتیاداره امور پژوهشی
کنفرانسهای خارجیاداره امور پژوهشی