تفاهم نامه های سازمان مرکزی دانشگاه

تفاهم نامه‌های سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی با مراکز

تفاهم نامه همکاری علمی، آموزشی و پژوهشی با سازمان ملی استاندارد ایران
تفاهم نامه همکاری دانشگاه با کمیسیون انجمن‌های علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناور

مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی

پژوهشکده امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی جمهوری اسلامی ایران

پژوهشگاه صنعتی نفت

بانک صادرات ایران

سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای

وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

تفاهم نامه سازمان با معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه

تفاهم نامه مابین شرکت صنایع آموزشی و دانشگاه آزاد اسلامی

پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران

توافق نامه بنیاد ملی نخبگان و دانشگاه آزاد اسلامی

تفاهم نامه با سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران

تفاهم نامه همکاری مطالعاتی، فناوری و عملیاتی با وزارت صنعت، معدن و تجارت