اولویت های پژوهشی

اولویت‌های پژوهشی

اولویت های پژوهشی کارگزاری بانک صنعت و معدن

اولویت های پژوهشی کمیته امداد امام خمینی (ره)

اولویت های پژوهشی وزارت ورزش و جوانان ایران

اولویت های پژوهشی پژوهشکده بیمه

اولویت‌های پژوهشی شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی

اولویت های پژوهشی مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهر ان

حمایت از رساله‌های دکتری صندوق پژوهشگران و فناوران کشور

ولویت های پژوهشی شرکت انتقال داده‌های آسیاتک

اولویت‌های پژوهشی شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ

اولویت‌های پژوهشی شرکت آب و فاضلاب روستایی استان گلستان

اولویت‌های پژوهشی شرکت آب و فاضلاب روستایی استان کردستان‌

اولوت های پژوهشی شرکت توزیع نیروی برق استان لرستان

اولویت‌های پژوهشی مرکز تحقیقات زیست مواد، تجهیزات و ملزومات پزشکی سازمان غذا و دارو‌

اولویت‌های پژوهشی شرکت سهامی برق منطقه‌ای تهران

اولویت‌های پژوهشی صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور

اولویت‌های پژوهشی شرکت سهامی برق منطقه‌ای گیلان

اولویت‌های پژوهشی مرکز فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

اولویت‌های پژوهشی صندوق ضمانت صادرات ایران

اولویت‌های پژوهشی شرکت آسیاتک

اولویت‌های پژوهشی شرکت ایران خودرو

اولویت‌های پژوهشی شرکت مادر تخصصی تولید و توسعه انرژی اتمی ایران

اولویت‌های پژوهشی پژوهشکده قرآن و عترت

اولویت‌های پژوهشی معاونت فناوری اطلاعات و ارتباطات ناجا

اولویت‌های پژوهشی شرکت آب و فاضلاب استان تهران

اولویت‌های پژوهشی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی

اولویت‌های پژوهشی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران

اولویت‌های پژوهشی سازمان صنایع دریایی

طرح حمایت از پژوهشگران دوره پسادکتری پژوهشگاه نیرو

اولویت‌های پژوهشی پژوهشگاه نیرو

اولویت‌های پژوهشی شرکت سهامی برق منطقه‌ای گیلان

اولویت‌های تحقیقاتی بانک شهر

اولویت‌های تحقیقاتی شرکت برق منطقه‌ای غرب

اولویت‌های تحقیقاتی شرکت توزیع نیروی برق استان لرستان

عناوین اولویت‌های تحقیقاتی شرکت توانیر و زیرمجموعه

عناوین اولویت‌های تحقیقاتی شرکت مدیریت منابع آب و زیرمجموعه

شرکت مهندسی آبفا کشور و زیرمجموعه

شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران

شرکت راه آهن شهری تهران و حومه (مترو)

شرکت آب و فاضلاب استان تهران (سال ۹۵)

پروپوزال مربوط به اولویت‌های پژوهشی معاونت فناوری اطلاعات و ارتباطات ناجا

سازمان هواشناسی کشور ۹۵

بانک دی ۹۵

شرکت سهامی برق منطقه‌ای باختر

گروه خودروسازی سایپا ۱

سازمان مدیریت پسماند