مدیریت پشتیبانی آزمایشگاهها، کارگاهها و مراکز تحقیقاتیحسین بهرامی

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد برنامه ریزی آموزشی

سمت: مدیر دفتر
پشتیبانی آزمایشگاهها، کارگاهها و مراکز تحقیقاتی
شرح وظایف:

- بررسی نیازهای تجهیزاتی واحد و دانشکده تابعه بر اساس پیشنهادات واصله.
- شناسایی تجهیزات آموزشی و پژوهشی از قبیل تجهیزات آزمایشگاهی، کارگاهی و فنی ساخته شده در داخل و عنداللزوم در خارج از کشور با توجه به نیازهای تجهیزاتی اعلام شده از طریق جمع‌آوری اطلاعات مورد نیاز و رایزنی با صاحب‌نظران و متخصصین امر و ارائه گزارش لازم.
- بررسی و انتخاب سیستم‌های مختلف تجهیزاتی و آزمایشگاهی با هماهنگی اداره تدارکات واحد و نماینده آزمایشگاه مربوطه از نظر کارایی و کنترل مرغوبیت.
- نظارت و ارائه گزارش به مقام ذیربط، راهنمایی و آموزش متصدیان تجهیزات و دستگاه‌های فنی و دانشکده‌های مربوطه در مورد نحوه استفاده مطلوب و کاربردی اقتصادی تجهیزات و دستگاه‌ها.
- هماهنگی و نظارت در خصوص بازسازی و تعمیر تجهیزات و دستگاه‌های فنی، آموزشی و پژوهشی راساً یا از طریق نمایندگی‌‌های فروش آنها و یا سازمان مرکزی دانشگاه
همچنین خاطرنشان می‌‌سازد این دفتر علاوه بر انجام موارد فوق امور زیر را نیز عهده‌دار است:

• بررسی و پرداخت کمک هزینه پایان‌نامه‌های دانشجویان دوره کارشناسی ارشد و دکتری.
• بررسی و تایید مواد مورد نیاز برای پایان‌نامه‌های دانشجویی بصورت موردی و کلی.
• بررسی و پرداخت هزینه‌های حضور اساتید مدعو در جلسات دفاع دانشجویان.
• اولویت‌بندی تجهیزات مورد نیاز آزمایشگاهها و برآورد هزینه مربوطه بر اساس بخشنامه‌ها و مقررات موجود.
• بررسی و نظارت بر خرید نرم‌افزارهای مورد نیاز گروه‌ها بر اساس بخشنامه‌ها و مقررات موجود.
• اخذ مجوز ساخت تجهیزات خاص غیر موجود توسط دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری از ریاست دانشگاه و نظارت بر روند ساخت این دستگاهها تا مرحله تحویل به آزمایشگاه مربوطه.
• تهیه و توزیع فرم‌های تقاضای خرید مواد، لوازم و تجهیزات آزمایشگاهی.